اولین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان در محل وزارت خارجه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری اولین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری با موضوع «بررسی راهکارهای تقویت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه دیپلماسی اقتصادی» با حضور امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه و سورنا ستاری؛ رئیس بنیاد ملی نخبگان در محل وزارت خارجه برگزار شد.

در این نشست، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و مهدی صفری معاونت دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.