رییس فرهنگستان علوم گفت: هر چیزی که در حال رشد باشد امکان تقلب در آن وجود دارد به همین دلیل اکنون امکان ایجاد شرکت‌های دانش بنیان نما فراهم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری  حداد عادل در نشست فعالان اقتصادی دانش بنیان گفت: مسئله علمی کردن و اتصال آن به اقتصاد به تدریج بعد از رشد دانشگاه ها به‌وجود آمد.

وی افزود: اکنون می‌بینیم ۶۵۰ شرکت دانش بنیان در کنار دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کنند و ما باید این موضوع را سرلوحه قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه یک معضلی است که همواره در حال ترمیم آن هستیم زیرا اگر این دو با یکدیگر ارتباط نداشته باشند متضرر می شوند.

حدادعادل افزود: هر چیزی که در حال رشد باشد امکان تقلب در آن زمینه را بیشتر می کند و اکنون امکان ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده و این موضوع می‌تواند زمینه رشد شرکتهای دانش بنیان نما را فراهم کند که باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.