سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با صدور حکمی دستیار خود در حوزه معدن را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری «حمیدرضا شاهوردی» طی این حکم به عنوان «دستیار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری» منصوب شد.

در این حکم، سورنا ستاری آورده است:

«با عنایت به تعهد، تجارب ارزنده و اشراف جنابعالی به «زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه معدن، فرآوری معدنی و صنایع متالورژی کشور» و در راستای گسترش تولید دانش بنیان در نهادها و شرکت های بزرگ اقتصادی در این حوزه جنابعالی را به موجب این حکم به عنوان «دستیار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری» منصوب می نمایم.

گسترش اقدامات و برنامه های عملیاتی به دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان های موثر در حوزه های تولید و خدمات کشور، امری ضروری و نتیجه بخش است.

لذا انتظار می رود؛ ضمن اتخاذ رویکردهای ملی و فرادستگاهی، «توجه به ظرفیت های قانونی و نهادی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور»، «توان کارشناسی تخصصی موجود در ستادهای توسعه فناوری»، «توانمندی های شرکت های دانش بنیان» و «بهره مندی از دستاوردهای آن‌ها» نسبت به هم افزایی و تعامل با دستگاه های ذیربط اقدام نمایید.

دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.»