برنامه‌های ستاد توسعه زیست فناوری در زمینه محیط زیست در سه بخش «شورورزی»، «توسعه بیوتکنولوژی محیط زیست بر اساس قابلیت‌های استان‌های کشور» و «پالایشگاه زیستی» تدوین شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری استفاده و تنظیم سیستم‌های زیستی برای اصلاح محیط‌های آلوده (زمین، هوا و آب) و همچنین، فناوری تولید سبز در جهت توسعه پایدار، زیست فناوری محیط زیست را تشکیل می‌دهند.

امروزه رها شدن آلاینده‌ها در محیط زیست، نفوذ ترکیبات صنعتی و فاضلاب‌ها به آب‌های آشامیدنی و زمین‌های کشاورزی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. این وضعیت در خصوص آلاینده‌های هوایی و ریزگردها نیز قابل مشاهده است. تامین سلامت و حفاظت از محیط زیست از مهمترین عواملی است که بازارها و خدماتی را که توسط زیست فناوری محیط زیست عرضه می‌شود را حائز اهمیت می‌سازند.

در راستای اهمیت موضوع محیط زیست، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرفصل برنامه‌هایی را که در حوزه محیط زیست به منظور جهش اقتصاد زیستی کشور است را مشخص کرد. موضوعات «شورورزی»، «توسعه بیوتکنولوژی محیط زیست بر اساس قابلیت‌های استان‌های کشور» و «پالایشگاه زیستی» از عناوین برنامه ستاد توسعه زیست فناوری در حوزه محیط زیست به شمار می‌رود.

برنامه‌ی ملی پیشنهادی در حوزه محیط زیست به منظور جهش اقتصاد زیستی کشور

برنامه های زیستی برای ورود فناوری به محیط زیست

تدوین برنامه‌های مرتبط با «شورورزی»

ستاد توسعه زیست فناوری، کشت علوفه شورپسند، پرورش ماهی با زه آب، زراعت گیاهان شورپسند و پرورش گوسفند در این مناطق را برای توسعه محیط زیست با بیوتکنولوژی هدف‌گذاری کرده است. پیش بینی شده که با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در زمینه شورورزی، تا ۵ سال آینده شاهد افزایش تاب‌آوری و بیابان زدایی خواهیم.

برنامه شورورزی ستاد توسعه زیست فناوری

برنامه های زیستی برای ورود فناوری به محیط زیست

توسعه بیوتکنولوژی محیط زیست بر اساس قابلیت‌های استان‌های مختلف کشور

برنامه بعدی ستاد زیست فناوری، ایجاد ۲۰ پایلوت فناوری در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی محیط زیست (تصفیه فاضلاب، بیولاستیک، بیوکمپوست و اسید هیومیک، بیوسنسورها، مالچ های زیستی و غیره) است. پیش بینی شده که اجرای این برنامه تا ۵ سال آینده باعث افزایش تاب‌آوری و مدیریت پسماندها خواهد شد.

برنامه مربوط به پالایشگاه زیستی

برنامه های زیستی برای ورود فناوری به محیط زیست

اجرای ۱۰ پروژه برای تاب‌آوری و مدیریت پسماندها

در این برنامه، پالایشگاه زیستی پسماند و پسابهای نیشکر، تولید تجاری حداقل ۱۰ محصول دانش بنیان از پسماندها و پساب‌های نیشکر (حداقل ۵۰۰ هزار تن خوراک دام و ۵۰۰ هزار تن انواع کمپوست و کود اسید هیومیک) هدف‌گذاری شده است. چشم‌انداز دستیابی به افزایش تاب‌آوری و مدیریت پسماندها ۵ سال آینده اعلام شده است.

اجرای پروژه‌هایی برای تاب‌آوری و مدیریت پسماندها

برنامه های زیستی برای ورود فناوری به محیط زیست