محققان دانشگاه ارلانگن -نورمبرگ(FAU) در آلمان وسیله ای ابداع و ادعا کرده اند کوچکترین چرخ دنده های کارآمد جهان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از نیواطلس، در بسیاری از حوزه های فناوری، هرچه اندازه ابزاری کوچکتر باشد، بهتر است و اکنون ماشین هایی کوچک ابداع شده اند که به اندازه اتم هستند.

ماشین های مولکولی و نانوربات ها در دهه های آینده بسیار کارآمد هستند و در ساخت تجهیزات الکترونیک، انتقال داروها در بدن یا دستکاری سلول ها و مولکول ها بسیار کاربردی خواهند بود.

کوچکترین چرخ دنده های جهان ابداع شدند

البته پیش از این محققان نسخه هایی از بسیاری قطعات ماشینی مانند موتورها، پیستون، پمپ، آچار و پروانه در مقیاس نانو ابداع کرده اند.

اکنون محققان دانشگاه FAU یک بخش مهم دیگر ماشین یعنی چرخ دنده هایی در مقیاس نانو ساخته اند. این ابزار از دو بخش به هم پیوسته تشکیل شده است. یک بخش شامل مولکول تریپتیسن با ساختاری مانند پروانه و بخش دیگر یک سطح صاف مولکول تیوایندیگو است که عمود بر بخش پروانه ای شکل قرار دارد و مانند یک صفحه عمل می کند.

دو بخش مذکور در کنار یکدیگر مانند یک جفت چرخ دنده عمل می و حرکت را انتقال می دهند و کند می کنند. شیوه عملکرد آن ها نیز به این صورت است که با چرخش ۱۸۰ درجه ای صفحه، پروانه ۱۲۰ درجه می چرخد.

کل دستگاه حاوی ۷۱ اتم و طول آن ۱.۶ نانومتر است که به گفته این تیم آن را به کوچکترین چرخ دنده های جهان تبدیل می کند.

این سیستم به سادگی و با کمک نور خاموش و روشن می شود و به همین دلیل «چرخ دنده نوری» نام گرفته است.

به گفته محققان این چرخ دنده جدید به ایجاد ماشین مولکولی کارآمدتر کمک می کند. همچنین این ابزار مسیر را برای ایجاد یک سیستم چرخ دنده ای مقیاس نانو هموار می کند که قادر است حرکت را در مسافت های طولانی تر، جهات مختلف و سرعت های متفاوت منتقل کند.