به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، گزارش بررسی ابعاد و ضرورت های ضرورت توسعه هدفمند زیست بوم خلاق و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.

برای دریافت گزارش بررسی ابعاد و ضرورتهای ضرورت توسعه هدفمند زیست بوم خلاق و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیک کنید.