رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری از جذب تعداد بیشتر و جدید کارگزاران ارزیابی مجموعه‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی فناوری و نوآوری، رضا اسدی‌فرد رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فراخوان «جذب کارگزاران مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری جهت امور جاری ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان»، گفت: یکی از خدمات ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، شناسایی نیازها و معرفی آنها به شرکت‌های دانش‌بنیانی است که توانایی ارائه پاسخ‌های فناورانه را دارند.

وی افزود: بر همین اساس طی چند سال اخیر شرکت های حقوقی و حقیقی که توانایی و تخصص لازم در زمینه ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق را داشتند به میدان آمدند و در کنار مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی وف ناوری ریاست جمهوری به متقاضیان ارائه خدمات کردند.

به گفته اسدی‌فرد، امسال با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری، دولت و دیگر مدیران به ارتقای توانمندی و رفع موانع کسب و کارهای دانش بنیانی در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصمیم به جذب کارگزاران بیشتر دارد تا در امور جاری ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان، با معاونت علمی و فناوری، همکاری کنند.

رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ادامه داد: این مرکز در نظر دارد به‌منظور ارتقا فرایندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، از شرکت‌های توانمند در همه استان‌ها به‌عنوان «کارگزاران ارزیابی» بهره بگیرد.

وی همچنین بیان کرد: متقاضیان باید از توانمندی اجرایی لازم برخوردار باشند، حسن سابقه و توان کارشناسی و زیرساخت متناسب را داشته باشند. همچنین تحصیلات حداقل کارشناسی، آشنایی با مفاهیم مربوط به مدیریت فناوری و سابقه کار سرارزیاب، نیز بخشی از شرایط لازم برای شرکت در این فراخوان است.

متقاضیان برای شرکت در این فراخوان می توانند رزومه‌های خود را حداکثر تا تاریخ 5 خرداد 1401، به به اینجا بفرستند.