وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز سفر به ژنو برای شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، با معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن و وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نیجریه دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع در نخستین روز حضور در ژنو با یوجی ساساکی معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن دیدار کرد.

معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات این کشور با وزیر ارتباطات ایران درباره نامزدی ژاپن برای عضویت در شورای ITU بحث و تبادل نظر کرد.

وزیر ارتباطات ایران نیز در این دیدار به سوابق همکاری‌های دو کشور در حوزه ICT اشاره کرد و خواستار افزایش همکاری‌ها به خصوص در زمینه انتقال دانش و فناوری و برگزاری کارگاه‌های مشترک شد.

زارع پور در ادامه این دیدار خواستار حمایت ژاپن از نامزدی ایران در شورای ITU برای دوره چهارساله جدید شد.

وزیر ارتباطات در دومین دیدار خود در حاشیه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۲ با عیسی علی ابراهیم وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال نیجریه و دبیر (۲۰۲۲ WSIS)، دیدار کرد.

در این دیدار به اهمیت طرح حکمرانی سایبری در اجلاس ۲۰۲۲ WSIS تاکید شد و دو طرف این اجلاس را بستر مناسبی برای پیشبرد حکمرانی فضای مجازی دانستند.

زارع پور در این دیدار به معرفی ظرفیت‌های بومی و فنی در اقتصاد پلتفرمی و دستاوردهای فضایی پرداخت و به امکان همکاری دو کشور به خصوص از طریق پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد.

علی ابراهیم از همکاری در حوزه فضایی استقبال و برای افزایش سطح همکاری‌ها از وزیر ارتباطات ایران برای سفر به نیجریه دعوت کرد.

زارع پور نیز در مقابل این دعوت از وزیر نیجریه‌ای برای سفر به ایران دعوت کرد.

در پایان این دیدار نیز مقرر شد هیأت‌های دو طرف درباره موضوعات همکاری مشترک به بحث و تبادل نظر بپردازند.