محققان دانشگاه براون هیدروژل جدیدی ابداع کرده اند که فقط با ردیابی باکتری های بیماری زا، دارو آزاد می کند. با استفاده از این ماده روی بانداژ، می توان آن را هنگام ایجاد عفونت به کار برد.

به گزارش پایگاه خبر تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها یکی از عوامل اصلی ایجاد مقاومت دارو در باکتری ها است. ارائه مقدار کافی از دارو در زمان مناسب می تواند این فرایند را کندتر کند اما کار چالش برانگیزی است. در همین راستا محققان در یک پژوهش جدید ماده هوشمندی ابداع کرده اند که فقط با ردیابی باکتری، بار دارویی خود را آزاد می کند.

این هیدروژل از یک شبکه پلیمرهای همبسته تشکیل شده که می توانند محموله ای از نانوذرات مانند آنتی بیوتیک ها را حمل کنند.

ماده مذکور طوری طراحی شده تا پلیمرها در مجاورت آنزیم هایی به نام « بتالاکتاماز» ها تحلیل بروند و در نتیجه نانوذرات دارو آزاد می شوند. آنزیم های مذکور توسط بسیاری از باکتری های بیماری زا تولید می شوند.

آنیتا شوکلا محقق ارشد این پژوهش می گوید: نکته جالب توجه آن است که آنزیم های بتالاکتاماز به طور معمول دلیل اصلی ایجاد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها هستند. اما ما از این مکانیسم دفاعی در مقابل باکتری استفاده کردیم.

پژوهشگران این تکنیک را در ظرف های آزمایشگاهی و روی نمونه های پوست خوک آزمایش کردند. آنها برای این منظور از نانوذرات فلورسنتی استفاده کردند که پس از آزادسازی به طور واضح قابل ردیابی بود.

طی فرایند هیدروژل ها در مواجهه با باکتری تولید کننده بتالاکتاماز بار خود را آزاد کردند. از سوی دیگر آنزیم های دیگر باکتری هایی به ساختار آسیب نرساندند. این امر نشان می دهد روش مذکور برای برخی از باکتری ها کارآمد است.

تحقیق مذکور در ژورنال ACS Applied Materials and Interfaces منتشر شده است.