طبق پستی که در وبلاگ ناسا منتشر شده، هلی کوپتر مریخی نبوغ با مشکلی روبرو شده و یکی از حسگرهای آن از بین رفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، هاوارد گریپ راهبر ارشد هلی کوپتر مریخی نبوغ در آزمایشگاه JPLناسا در این باره می گوید: تیم پروژه هلی کوپتر مریخی نبوغ مشغول راه اندازی مجدد هلی کوپتر برای پرواز بوده و مجموعه ای از فعالیت ها شامل بررسی حسگرها و محرک ها قبل از پرواز و چرخش پروانه با سرعت بالا را بررسی می کرد.

اکنون این فعالیت ها نشان داده است که یکی از حسگرهای ناوبری هلیکوپتر به نام شیب سنج از کار افتاده است. به نظر می رسد از کار افتادن یک حسگر ناوبری چالش بزرگی باشد که در واقع نیز همینطور است اما این لزوما به معنای پایان پرواز بر فراز مریخ نیست.

حسگر شیب سنج با استفاده از دو شتاب سنج ساخته شده و هدف آن اندازه گیری گرانش قبل از بلند شدن هلی کوپتر از زمین است.

شیب سنج طی پرواز استفاده نمی شود اما بدون آن ناسا مجبور است راه جدیدی برای فعالسازی الگوریتم های ناوبری قبل از بلند شدن هلی کوپتر از سطح بیابد.

خوشبختانه وظایف این ابزار را حسگرهای دیگر مانند واحد IMU نیز می توانند انجام دهند.