کارشناس نجوم از رویت ۵ سیاره به صورت همزمان در آسمان شب خبر داد و گفت: رصد این سیارات از بامداد تا قبل از طلوع خورشید طی ۵ روز آینده امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، مرصاد جعفری، کارشناس نجوم درباره اجتماع و رویت سیارات در آسمان به صورت همزمان بدون ابزار و تجهیزات رصدی گفت: تمام سیارات در آسمان از بامداد ۲ روز گذشته تا ۵ روز آینده با چشم غیر مسلح قابل رصد هستند.

وی با بیان اینکه بازه زمانی رویت این سیارات از بامداد تا قبل از طلوع خورشید است، گفت: عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل از جمله این سیارات هستند که می توانیم آنها را به راحتی در کنار هم با وجود آلودگی نوری رصد کنیم.

کارشناس نجوم با اشاره به اینکه در میان این سیارات دو سیاره از بقیه کم نور و پرنورتر هستند، گفت: «زهره» درخشان‌ترین و «عطارد» کم‌نورترین این سیارات هستند که به راحتی قابل مشاهده هستند.

جعفری ادامه داد: به نظر می رسد که نزدیک ترین سیارات به ما در افق شرقی آسمان به همان ترتیبی که فاصله آنها از خورشید است، چیده شده اند.

وی با بیان اینکه این سیارات در جنوب شرقی آسمان قابل رویت هستند، گفت: در کنار اجتماع زیبای سیارات، کره ماه نیز به این ترکیب اضافه شده است و زیبایی این پدیده را دوچندان می کند و راهنمای خوبی برای یافتن این همنشینی است.