گروهی از پژوهشگران ایرانی با همکاری محققان بین المللی ابزاری ارزان قیمت برای شناسایی افراد مبتلا به کووید ۱۹ در کمتر از ۱۰ دقیقه ابداع کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی ایمنی، یکی از روش‌های نویدبخش برای تشخیص دقیق، سریع و کمی نشانگرهای زیستی پروتئین هستند.

در این نوع حسگرها نوار الکترود دو کاره برای ایجاد یک سیستم خودکفا به کار می‌رود و در حقیقت ابزاری برای تأیید نتایج به دست آمده جهت افزایش اطمینان بیشتر استفاده می‌شود.

اما انجام آزمایش الکتروشیمیایی چندگانه (ME-POCT) نیازمند توسعه دستگاه‌های پتانسیواستات خوان قابل حمل، با قدرت خوانش سریع ، سهل الاستفاده و ارزان دارد. پتانسیواستات (Potentiostat) دستگاهی برای سنجش «قطبش» و تغییر پتانسیل یک ماده در خوردگی است.

نوارهای حسگرزیستی چندگانه ترکیبی و دستگاه‌های خوانش چند کانالی امکان سرکوب اثر احتمالی ماتریس پیچیده یا تشخیص فوق حساس نشانگرهای زیستی پروتئینی مختلف را فراهم می‌کنند.

درهمین راستا گروهی از محققان با همکاری امیر صنعتی نژاد، راضیه صلاح اندیش، پژمان جلالی، حامد اصولی تبریزی، فاطمه حقایق، محمود خلق الله و ابراهیم غفار زاده در دانشگاه‌های کانادا یک دستگاه پتانسیواستات قابل حمل با دوحسگر توسعه داده اند تا طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) را براساس سیگنال‌های دریافتی از یک حسگر ایمنی زیستی الکترودی دو کاره انجام دهد.

برای ساخت این دستگاه از یک میکروکنترلر تجاری و تجهیزات در دسترس استفاده شده و به همین دلیل ارزان است

همچنین یک برد الکتریکی خاص برای تجزیه و تحلیل سیگنال امپدانس حسگر زیستی پروتئین SARS-CoV-2 نوکلئوکپسید (N) در نمونه‌های مشخص شده و نمونه‌های سواب بالینی نازوفارنکس (NP) نوع آلفا ساخته شد.

این دستگاه که با هزینه ۴۰ دلار ساخته شده همراه حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی ایمنی، بیماران مبتلا به کووید -۱۹ را در کمتر از ۱۰ دقیقه با موفقیت شناسایی کرد.