ثبت تحت معاهده PCT که امسال با رشد همراه بوده باعث توسعه بازارهای صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ افزایش 18 درصدی تعداد پرونده‌های فایل شده در ادارات ثبت اختراع خارجی، به‌همراه رشد 48 درصدی در پرونده‌های ثبت شده تحت معاهده PCT را از مهم‌ترین تغییرات تقاضانامه‌های تایید شده توسط کانون پتنت ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.

در سال 1400، تعداد 100 تقاضانامه در ادارات ثبت اختراع خارجی نظیر آمریکا، اروپا، چین و اندونزی به‌صورت موقت و دائم فایل شده است که نسبت به سال 1399 با 85 تقاضانامه، افزایش 18 درصدی را نشان می‌دهد.

سید امیر گلچین سرپرست کانون پتنت ایران،  با اشاره به رشد تعداد پتنت‌های بین المللی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: بینلمللی در ادامه روند رشد سالانه، تعداد 24 تقاضانامه در ادارات ثبت اختراع خارجی در بهار امسال تشکیل پرونده شده است که نسبت به بهار 1400 با 18 تقاضانامه، از افزایش بیش از 33 درصدی حکایت دارد.

به گفته وی، کانون پتنت ایران پس از ارزیابی تقاضانامه‌های دریافتی، اقدام به تشکیل پرونده در ادارات ثبت اختراع خارجی برای تقاضانامه‌های واجد شرایط می‌کند که مرحله تشکیل پرونده (در اصطلاح فنی فایل شدن) تقاضانامه‌ها در ادارات ثبت اختراع یک گام پیش از مرحله تایید نهایی (در اصطلاح فنی گرنت شدن) تقاضانامه‌های ثبت اختراع است.

نرخ تایید پرونده‌های تشکیل شده از جانب کانون پتنت ایران در ادارات ثبت اختراع خارجی، در چند سال گذشته قریب به 90 درصد بوده است که در قیاس با آمار رسمی ادارات ثبت اختراع، تفاوت بسیار زیاد و معناداری را نشان می‌دهد.

 

افزایش تعداد تقاضانامه‌های معاهده همکاری ثبت اختراع

سال گذشته، تعداد 71 تقاضانامه در قالب معاهده همکاری بین‌المللی ثبت اختراع (PCT) ثبت شده است که نسبت به سال 1399 با 48 تقاضانامه، افزایش قابل توجه 5/1 برابری را نشان می‌دهد. تعداد تقاضانامه‌های ثبت PCT در بهار امسال نسبت به بهار 1400 از 16 تقاضانامه به 20 مورد رسیده.

 معاهده PCT، حق تقدم دستاوردهای مخترعین و مالکان اختراع را در مدت زمان 30 ماه در بیش از 156 کشور و منطقه اقتصادی جهان حفظ می‌کند تا از این طریق زمان لازم برای فعال‌ کردن بازارهای صادراتی و ثبت اختراع در پایگاه‌های ثبت اختراع مربوطه در اختیار مخترعان قرار گیرد.

 

ارتقای رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری

با توجه به برنامه‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر و لزوم همکاری و هم‌افزایی میان همه بازیگران عرصه نوآوری کشور، حمایت کانون پتنت ایران از ثبت PCT برای این شرکت‌ها و توسعه خدمات متناسب با آن در ابعاد کیفی و کمی ضمن کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت این خدمت، منجر به افزایش قابل توجه تعداد تقاضانامه‌های ثبت شده تحت این معاهده شده است.

ثبت تحت معاهده PCT علاوه بر آن‌که در راستای توسعه بازارهای صادراتی، ابزاری بسیار قدرتمند در مدت زمانی مشخص در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد، منجر به ارتقای رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری می‌شود.