تلسکوپ هابل یک تصویر جدید از منطقه ای مملو از ستاره در صورت فلکی کمان ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  به نقل از اسپیس، این خوشه کروی NGC۶۵۴۰ نام دارد و همراه میلیون‌ها ستاره در آسمان می‌درخشد. تصویر جدید با کمک مشاهدات ابزارهای Wide Field Camera۳ و دوربین پیشرفته برای تحقیقات تلسکوپ هابل ثبت شده است.

مقامات سازمان فضایی اروپا در بیانیه ای در این باره نوشتند: درخشان‌ترین ستاره‌ها در این تصویر با الگوهای متقاطع شکل برجسته ای از نور به نام به تیرهای پراش تزئین شده اند. این تزیینات ستاره‌ای در حقیقت حاصل تصویربرداری هستند. به بیان دیگر آنها به وسیله ساختار تلسکوپ هابل و نه ستارگان، به وجود آمده اند. مسیر ورود نور ستارگان به داخل تلسکوپ به دلیل ساختار داخلی آن مختل شده و در نتیجه اشیای درخشان با تیرهایی از نور احاطه شده اند.

دوربینWide Field Camera۳ هابل و «دوربین پیشرفته برای تحقیقات» آن میدان‌های دید متفاوتی دارند و در حقیقت نشان می‌دهند هر ابزار چه میزان از آسمان را رصد می‌کنند.

این تلسکوپ فضایی در فاصله ۵۵۰ کیلومتری زمین قرار داد و در تحقیقات روی خوشه‌های کروی بسیار کارآمد است.