در دولت مردمی سیزدهم و به همت امور ایثارگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سامانه شناسایی، ارزیابی، تکریم و حمایت از ایثارگران زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق راه‌اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ در راستای شناسایی، همکاری و تکریم ایثارگران فعال در زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق توسط امور ایثارگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گام‌هایی برداشته است.

سامانه تکریم و حمایت از ایثارگران زیست بوم دانش بنیان و خلاق با هدف هم افزایی، شناسایی مسائل و چالش‌ها، اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و کمک به حل مسائل جمعی و فردی فعالان ایثارگر حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق کشور توسط امور ایثارگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شد.

طرح نکات قابل بهبود در عملکرد فعلی بخش‌های مختلف معاونت علمی و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و دیگر بخش‌های مرتبط حوزه دانش‌بنیان و خلاق و تلاش در راستای رفع چالش‌های موجود منجر به تعالی این حوزه و نیز کمک در حل مسائل ایثارگران فعال در زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق خواهد بود.

شرایط همکاری و شناسایی ایثارگران فعال در حوزه دانش‌بنیان و خلاق و نیز فرم درخواست در سایت این سامانه قرار گرفته است.