مهندسان ناسا نشتی های موشک آرتمیس یک را ترمیم کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از اسپیس، طبق بیانیه ناسا، مهندسانی که روی موشک اس ال اس فعالیت می کنند جایگزین کردن بخش معیوب را تکمیل کردند. فرایند تعمیرات با هدف ترمیم نشتی سوخت هیدروژن مایع در یک خط لوله ۸ اینچی منتهی به قسمت مرکزی موشک انجام شد. این نشتی سبب شده بود انجام ماموریت «آرتمیس یک» در سوم سپتامبر لغو شود.

پیش از آن نیز در ۲۹ آگوست نشتی دیگری انجام عملیات را لغو کرده بود. البته مهندسان هنگام تعمیر این نشتی را نیز روی خط لوله کوچکتر ۴ اینچی انتقال هیدروژن ترمیم کردند.

اکنون که فرایند ترمیم تکمیل شده ناسا مشغول آماده سازی برای انجام تست سوختگیری است تا ترمیم شدن نشتی ها تایید شود. تست مذکور احتمالاً ۱۷ سپتامبر انجام می شود و ۷۳۶ هزارگالن هیدروژن و اکسیژن مایع در موشک ۹۸ متری وارد می شوند.

در بیانیه ناسا آمده است: این عملیات به مهندسان اجازه می دهد تحت شرایط بسیار سرد سوختگیری را بررسی کنند.

این درحالی است که پنج شنبه هفته گذشته مقامات این سازمان اعلام کردند آرتمیس یک در ۲۳ سپتامبر انجام می شود. البته تاریخ ۲۷ سپتامبر نیز برای انجام ماموریت مناسب است. انجام ماموریت در یک از بازه های پرتاب به فرایند ترمیم نشتی سوخت ناسا بستگی دارد.

آرتمیس یک نخستین عملیات از طرحی است که در نهایت فضانوردان را به ماه می برد. طی این ماموریت موشک اس ال اس کپسول بی سرنشین اوریون را برای سفری ۴۲ روزه به مدار ماه می برد.