کاوشگر «کنجکاوی» ناسا پس از سفری طولانی به منطقه ای در مریخ رسیده که میلیاردها سال قبل و هنگامی به وجود آمده که آب سیاره ناپدید شده است و در آن نمک های معدنی مختلفی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از اسپیس، کاوشگر ناسا به نقطه ای در منطقه از «ماونت شارپ» مریخ رسیده که مملو از نمک های معدنی است که به اعتقاد محققان سال ها قبل و در زمانی به وجود آمده اند که رودها و دریاچه های سیاره خشک شده اند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند این منطقه احتمالا سرنخ هایی درباره چگونگی تغییرات آب وهوای مریخ از وضعیتی مشابه زمین به صحرایی یخ زده و لم یزرع را در خود دارد و کاوشگر به یافتن آنها کمک می کند.

نمک های معدنی که این منطقه از «ماونت شارپ» را غنی کرده اند، نخستین بار توسط مدارگرد شناسایی مریخ و قبل از  فرود کاوشگر کنجکاوی روی سیاره رصد شدند.

هنگامیکه کنجکاوی در نهایت از نزدیک منطقه را بررسی کرد طیفی از انواع سنگ ها و نشانه هایی از آب را رصد کرد از جمله مواد معدنی نمکی مانند سولفات منیزیم، سولفات کلسیم و کلرید سدیم که نمک طعام معمول است.

تیم محققان کنجاوی تاکنون در این منطقه حفاری کرده اند و عملیات اخیر سی و ششمین مورد آن به حساب می آمد.

محققان یک صخره به نام Canaima را برای حفاری اخیر انتخاب کرده اند. 

کاتی زامورا- گارسیا مدیر پروژه کنجکای در بیانیه ای در این باره می گوید: ما قبل از هرگونه عملیات حفاری غبار را پاک کردیم. فقدان هرگونه نشانه ای از خراش  حاکی از آن بود که حفاری در این سطح سخت تر است.

 پس از حفاری محققان نمونه جمع آوری شده را با کمک ابزارهای مخصوص کاوشگر تحلیل و بررسی می کنند.