روسیه ۴ ماهواره به مدار زمین فرستاده است. این پنحمین عملیات پرتاب فضایی این کشور در بازه دو هفته اخیر است. یکی از این محموله ها نمونه اولیه ماهواره ای ارتباطاتی برای فراهم کردن اینترنت است.

به گزارش پایگاه خری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از اسپیس، در همین راستا روز شنبه یک موشک سایوز همراه ۳ ماهواره برای خوشه ارتباطیGonets-M و یک فضاپیمای نمایشی به نام Skif-D در ساعت ۲۲:۵۷ دقیقه به وقت مسکو از مقر فضایی وستوچنی در شرق روسیه به فضا پرتاب شد.

طبق بیانیه راسکاموس (سازمان فضایی روسیه) هر ۴ ماهواره به مدار تعیین شده خود رسیدند. ماهواره های خوشه Gonets-M یعنی Gonets-M۳۳، Gonets-M۳۴ و Gonets-M۳۵ هرکدام ۲۸۰ کیلوگرم وزن دارند.

آنها به خوشه Gonets-M می پیوندند که در ارتفاع ۱۵۰۰ کیلومتری زمین مدار می زند. این ماهواره ها طوری طراحی شده اند تا داده ها را منتقل و سرویس های ارتباطات ماهواره ای برای مشتریان ثابت و موبایل را در هر نقطه ای از جهان فراهم کنند.

البته Skif-D روز شنبه به ارتفاع بالاتری رفت. این ماهواره طوری طراحی شده تا در مدار نزدیکی قطب زمین و در ارتفاع ۸۰۷۰ کیلومتری بالای زمین مدار بزند. ماهواره مذکور یک ابزار نمایشی و نمونه اولیه از نخستین ماهواره روسی برای دسترسی به پهنای باند اینترنت در مناطق دورافتاده مانند مناطق قطبی در این کشور است.

پیش بینی می شود خوشه Skif به تدریج شامل ۱۲ ماهواره شود که هرکدام از آنها قادر به تاباندن ۱۰۰ گیگابایت داده به ازای هر ثانیه هستند.

عملیات روز شنبه در حالی انجام می شود که روسیه در ماه اکتبر فعالیت های فضایی زیاده داشته و در دو هفته اخیر ۵ پرتاب انجام داده است.