مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حکم روح اله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور؛ علیرضا خاکدامن به‌عنوان مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان منصوب شد.

درمتن این حکم آمده است؛

نظر به توانمندی، تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی را به سمت «مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» منصوب می کنم.

امید است با نهایت جدیت در مدیریت امور حوزه ریاست با توجه ویژه به تکریم مراجعین و کارکنان و همچنین برنامه‌ریزی منظم و پاسخگویی هوشمند، موفق باشید. از زحمات جناب آقای قاسم عرب و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی مسئولیت، تشکر کرده و برای ایشان آرزوی توفیق دارم.

پیش از این علیرضا خاکدامن، معاون ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بوده است.