نتایج یک پژوهش نشان داد عصاره گیاه شنگار (Alkanna bracteosa) می‌تواند به عنوان یک کاندید مؤثر برای درمان احتمالی سرطان معده بکار گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر عبدالرضا دانشور آملی عضو هیأت علمی مرکز در این خصوص گفت: سرطان معده به عنوان سومین سرطان کشنده در میان سایر انواع سرطان‌ها طبقه بندی شده است. ژن HER2 از خانواده گیرنده‌های فاکتورهای رشد اپیدرمی است. تغییرات HER2 از جمله جهش و بیان زیاد در انواع تومورها یافت می‌شود به نظر می‌رسد کاهش بیان ژن HER2 می‌تواند از رشد تومور جلوگیری کند. پروتئین شوک حرارتی HSP90 نیز نقش اساسی در پایداری و عملکرد پروتئین‌ها با بیان بالا که باعث بدخیمی می‌شوند دارد.

وی افزود: با بررسی میزان زنده مانی سلول، سطح بیان ژن و آپوپتوز سلول‌ها ناشی از تأثیر عصاره الکلی گیاه شنگار بر روی سلول‌های AGS با روش‌های , MTT Real Time PCR و فلوسایتومتری مشخص گردید که عصاره الکلی Alkanna bracteosa یک کاندید مؤثر برای درمان احتمالی سرطان معده خواهد بود.

نتایج این پژوهش در مجله Advances in Traditional Medicine به چاپ رسیده است.