بر اساس اعلام شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در آبان ماه ۱۴۰۱، تعداد ۴۸۴ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده اند که این تعداد نسبت به مهرماه ۱۴۰۱ کاهش ۱۸.۹ درصدی، نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸.۴ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۵۴.۵ درصدی داشته است.

در این ماه ۹ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۰ کنگ هرمزگان بزرگترین زمین لرزه ثبت شده بوده است.

جدول زمین لرزه های آبان ماه ۱۴۰۱

ثبت ۴۸۴ زمین لرزه در آبان ماه/ کرمان دارای بیشترین زمین لرزه

استان های خراسان رضوی با ۸۱ زمین لرزه، خراسان جنوبی با ۵۱ زمین لرزه و کرمان با ۵۰ زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استان های کشور داشتند.

همچنین استان تهران در مهرماه شاهد ثبت ۱۰ زمین لرزه بوده است که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۶ در پردیس به ثبت رسید.