محققان روشی برای توسعه بافت چشم از سلول های بنیادی با کمک چاپ ۳ بعدی یافته اند. به گفته آنها این روش به دستاوردهای نوینی در درمان طیف وسیعی از بیماری های دژنراتیو چشم کمک می کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از دیلی میل، گروهی از محققان موسسه ملی چشم (زیر مجموعه موسسه ملی بهداشت آمریکا) ترکیبی از سلول هایی را چاپ کردند که سد بیرونی خونی شبکیه را تشکیل می دهد. این نوعی بافت چشمی است که از گیرنده های حساس به نور شبکیه پشتیبانی می کند.

این روش یک ذخیره نامحدود از بافت های برگرفته از بیماران را برای مطالعه بیماری های دژنراتیو شبکیه مانند دژنراسیون ماکولار(AMD) فراهم و از آنها برای درک بهتر بیماری ها و روش های درمان استفاده می کند.

کاپیل بهارتی مدیر یکی از بخش های موسسه ملی چشم در این باره می گوید: ما می دانیم که AMD در سد بیرونی خونی شبکیه به وجود می آید. با این وجود مکانیسم های ایجاد و پیشرفت این بیماری هنوز کاملاً درک نشده است.

مارک فرر مدیر آزمایشگاه چاپ زیستی سه بعدی بافت موسسه ملی بهداشت آمریکا در این باره می گوید: تلاش های ما به ایجاد مدل های بافت شبیکه با بیماری های چشمی منجر شد. چنین بافت های مدلی پتانسیل و کاربردهای زیادی دارند.

در این تحقیق بهاراتی و همکارانش ۳ نوع سلول پرده ای نابالغ را در یک هیدروژل ترکیب کردند. در مرحله بعد ژل مذکور را روی یک داربست زیست تخریب پذیر چاپ کردند و چند روز بعد سلول ها تکامل یافتند و یک شبکه متراکم مویرگی به وجود آوردند.

پس از ۹ روز محققان سلول های مخاطی رنگدانه شبکیه را برطرف دیگر داربست قرار دادند. پس از گذشت یک ماه، این بافت کاملاً بالغ شد.

بافت چاپ شده مشابه سد بیرونی خونی شبکیه رفتار می کرد.