تلسکوپ فضایی جیمز وب یخ را در سیارک حلقه دار چاریکلو با روش غیر مستقیم رصد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از اسپیس، در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی تلسکوپ فضایی جیمز وب(JWST) یک سیارک کوچک با حلقه هایی دور آن به نام «چاریکلو»(Chariklo) را رصد کرد که از جلوی ستاره ای رد می شد.

این نخستین باری است که تلسکوپ مذکور چنین رویدادی را رصد می کند. در پایان همان ماه، تلسکوپ جیمز وب دوباره به سمت چاریکلو چرخید و دستاورد دیگری را ثبت کرد. ستاره شناسان برای نخستین بار هنگام تحلیل داده های تلسکوپ، نشانه های واضحی از یخ آب را ردیابی کردند. این مشاهدات اکنون درک بهتری از طبیعت و رفتار اجسام کوچک در خارج از منظومه شمسی برای ستاره شناسان فراهم می کند.

هرچند چاریکو بزرگترین سیارک در نوع خود به حساب می آید، هنوز بسیار کوچک و بسیار دور دست تر از آن است که تلسکوپ قدرتمند جیمز وب بتواند آن را به طور مستقیم عکاسی کند. درعوض ستاره شناسان تصمیم گرفتند فرایند رد شدن آن از جلوی ستاره را رصد کنند که روشی غیر مستقیم اما قدرتمند برای بررسی اجسام کوچک است. اما آنها نمی دانستند چه زمان یک ستاره از جلوی چشم انداز تلسکوپ گذر می کند.

در نهایت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی چاریکلو و منظومه اش (شامل دو حلقه) از جلوی یک ستاره گذشتند. ستاره شناسان با کمک دوربین مادون سرخ وب(NIRCam ) درخشندگی ستاره را به مدت یک ساعت بررسی کردند. داده های حاصل نشان دهنده دو مورد کاهش درخشندگی ستاره بود. یک مورد هنگامی بود که ستاره پشت حلقه های سیارک قرار گرفت.

تیم محققان در این باره نوشتند: سایه هایی که حلقه های چاریکلو ایجاد کردند به طور کامل ردیابی شدند و راهی جدید را نشان دادند تا وب اجزای منظومه شمسی را رصد کند.