ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از طرح های حوزه درمان ناباروری حمایت می کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، طرح‌های نوآورانه و فناورانه حوزه «داروها، فرآورده‌ها»، «تجهیزات مصرفی» و «کیفیت افزایی خدمات و محصولات در درمان ناباروری» جذب و حمایت می‌شود.

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نظر دارد طرح‌های موثر در درمان ناباروری را در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ شناسایی و از آنها برای تجاری شدن حمایت کند.

بر همین اساس طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای کسب دانش فنی، تولید بار اول و تجاری‌سازی و توسعه بازار در ۳ حوزه «داروها، فرآورده‌ها و روش‌های نوین در درمان ناباروری»، «تجهیزات مصرفی در درمان ناباروری» و کیفیت افزایی خدمات و محصولات حوزه ناباروری» شناسایی و مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

شاخص‌ها و اولویت‌های مدنظر در طرح‌های پیشنهادی شامل «عمق دانشی در حوزه زیست‌فناوری»، «برخورداری از TRL و MRL قابل قبول»، «برخورداری از زیرساخت تولیدی و یا امکان همکاری با شرکت‌های تولیدی حاضر در بازار» و «برخورداری از بازار صادراتی» می‌شود و به طرح‌های برتر گرنت پژوهشی و تسهیلات تولیدی عرضه خواهد شد.