یک نمونه خارق العاده از جنین داخل جنین در چین ثبت شده که در آن یک جنین از سر قل زنده خود جدا شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پزشکان دانشگاه فودان در شانگهای متوجه چند مشکل در یک دختربچه یک ساله مانند سر بیش از حد بزرگ و اختلال در مهارت های موتور حرکتی شدند. به نوشته نشریه IFLScience سی تی اسکن های سر این دختر بچه نشان داد مغز او تحت فشار است. علاوه بر آن تجمع مایعات سبب رشد بیش از اندازه در بطن های مغز شده بود.

محققان طی فرایند جراحی متوجه شدند رشد بطنی در حقیقت قل متولد نشده این کودک بوده است. هرچند بخش اعظم جنین تکامل نیافته بود اما به نظر می رسید اعضای بخش بالایی بدن و اندام های فرعی مانند انگشتان شکل گرفته اند.

خروج یک جنین مرده از سر خواهرش!

چنین مواردی در متون پزشکی بسیار نادر هستند. موارد جنین داخل جنین در مراحل اولیه بارداری دوقلوها و زمانی اتفاق می افتد که بلاستوسیست( خوشه ای از سلول های در حال جدا شدن به وسیله تخمک بارور) به درستی انجام نمی شود.

در نتیجه این امر یکی از جنین ها دیگری را دربر می گیرد. هرچند باید اشاره کرد جنین دربرگرفته شده نمی میرد بلکه به دلیل خون رسانی منظم از قل دیگر، زنده می ماند اما رشد نمی کند.

در این نمونه تحقیقی فقط اشاره شده کودک یک ساله بهبود یافته است. هرچند این عمل جراحی بسیار سخت است، اما ندر مونه های پیشین بهبود کامل حاصل شده بود.