رتبه آزمایشگاه فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تحقیقات التراسونیک) به رتبه فعال شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتقا یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آزمایشگاه تخصصی فناوری نانو (تحقیقات التراسونیک)، بعد از گذراندن مراحل مستعد عضویت و رتبه آزمایشی، در نهایت موفق به اخذ رتبه کیفی فعال شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری شد.

از توانمندی‌های آزمایشگاه واحد علوم و تحقیقات می‌توان به ارائه خدمات تخصصی در حوزه آزمون نانوامولسیون‌های ترکیبات گیاهان دارویی و انجام آنالیزهای مرتبط با ترکیبات فعال تشکیل‌دهنده (اسپکتروفتومتری)، کدورت سنجی به منظور بررسی ماندگاری، رنگ سنجی (اسپکتروکالریمتر) و بهینه‌سازی سایز نانوذرات امولسیون‌های تولیدی گیاهان دارویی همچون گل محمدی و دارچین، اشاره کرد.

آزمایشگاه تخصصی فناوری نانو زیر مجموعه مرکز تحقیقات حوادث طبیعی و مدیریت بحران دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست است که مورد حمایت معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی و معاونت پژوهشی واحد علوم و تحقیقات است و در ابتدای سال جاری موفق به تجدید و تایید اعتبار گواهی 9001 ISO به صورت مستقیم از CA شده است.

گواهی برای سال دوم با هولوگرام برجسته Audiso استرالیا به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات صادر شده است.

دستگاه‌های pH متر، دیس پنسر برخی امولسیفایرها، اولتراسونیک چهار پراب تخصصی دوفرکانس Bandelin از دیگر دستگاه‌های تخصصی در حوزه فناوری امولسیون‌ها بوده که در اسفندماه سال گذشته در این آزمایشگاه خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.