آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «مکبث زار» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از روز ۲۷ فروردین ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده است تا پایان روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه با مجموع ۱۲ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و میزبانی از ۲ هزار و ۶۲۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۰۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز ۲۷ فروردین اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر آغاز کرده تا روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، مجموع ۱۲ اجرا و ۶۱۵ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری که از روز ۲۷ فروردین ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، تا روز پنحشنبه هشتم اردیبهشت با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، مجموع ۱۲ اجرا و ۸۱۵ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۵۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز ۲۷ فروردین ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۱۲ نوبت اجرا و میزبانی از ۴۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز ۲۷ فروردین ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با ۱۲ نوبت اجرا، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و ۴۸۵ تماشاگر، ۳۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «دل لرزه» به کارگردانی مجتبی لاله زاری که از روز ۲۸ فروردین ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود تا روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه با مجموع ۱۱ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۱۸۶ تماشاگر و ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار هم که از ششم فروردین ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا روز هشتم اردیبهشت ماه با ۱۷ نوبت اجرا و ۲ هزار و ۳۳۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۱۷ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۹۷۰ تومان دست پیدا کرده است.

نمایش « مانتکو در سرزمین پادشاهی» به کارگردانی مهدی خجستگی هم که از روز هفتم فروردین ماه با قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۱ اجرا و ۱۸۰۰ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۵۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۷۲۰ تومان دست یافته است.