گروهی از محققان یک مکانیسم سرطان زا کشف کرده اند که پیش از این رصد نشده بود و در حقیقت یک لخته در سیستم دفع زباله های سلولی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از نیواطلس، سرطان نتیجه نهایی روندهای اشتباهی است که در بدن رخ می دهد و درک این بیماری کلید جلوگیری و درمان آن است.

این مکانیسم زمانی کشف شد که مگان اینسکو محقق دانشکده پزشکی هاروارد هنگام مطالعه گورخر ماهی یک ژن سرکوب کننده تومور را به نام CDK۱۳ کشف کرد.

جهش های این ژن پیشرفت ملانوما را سریع تر می کنند. محققان هنگام کنترل این ژن در ملانومای انسانی متوجه شدندCDK۱۳ در بسیار از نمونه ها جهش یافته است.

اینسکو با نگاهی دقیق تر به عملکرد CDK۱۳ متوجه پروتئینی شد که در سیستم پاکسازی سلولی دخالت دارد. این ماده مجموعه ای از پروتئین های دیگر را تنظیم می کند تا مشخص شود آر ان ای های معیوب ساخته شده در سلول به طور مرتب پاک شده اند اما جهش ها با فرایند حیاتی پاکسازی تداخل دارند.

اینسکو در این باره می گوید: گام های متعددی در ساخت RNA وجود دارد که گاهی اوقات به نظر نمی رسد درست باشند. در این خصوص ما متوجه شدیم سلول ها آنها را پاکسازی نمی کنند.

هنگامیکه اینسکو تاثیر مولکول های باقیمانده آر ان ای روی ملانوما را بررسی کرد، متوجه پیشرفت قابل توجه سرطان شد. این تیم مجموعه ای از سرطان های انسانی را برای وجود جهش ها در CDK۱۳ یا پروتئین هایی که آنها را تنظیم می کنند، کنترل کرد و متوجه شد ۲۱ درصد تومورهای ملانوما چنین جهش هایی دارند. جهش های مشابه نیز در سرطان های ریه، رحم، کولون و سرطان های غیر پوستی ردیابی شد.

شناسایی مشکل یک گام بسیار مهم اما اولیه است. اکنون تحقیق برای چگونگی هدف گرفتن این مکانیسم آغاز شده تا درمان های احتمالی جدیدی کشف شود. گام بعدی تیم تحقیقاتی درباره آن است که آیا سرطان به وسیله مولکول های آسیب دیده آر ان ای توسعه می یابد یا آنها پروتئین های غیرمعمولی را تولید می کنند.

تحقیق مذکور در ژورنال ساینس منتشر شده است.