به گفته جک دورسی بنیانگذار توئیتر، این پلتفرم در هندوستان، نیجریه و ترکیه با تهدید تعطیلی روبرو است مگر آنکه از دستور محدودسازی حساب های کاربری پیروی کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛  به نقل از رویترز، این درحالی بود که هند می خواست استفاده خبرنگاران و معترضان از این پلتفرم را کاهش دهد.

دورسی در سال ۲۰۲۱ میلادی از سمت مدیریت ارشد اجرایی توئیتر استعفا کرد و پس از آن در ۲۰۲۲ میلادی ایلان ماسک پلتفرم اجتماعی را خرید.

دورسی در مصاحبه ای با یک کانال خبری در یوتیوب گفت: به عنوان مثال هند کشوری است که درباره اعتراضات کشاورزان و همچنین برخی خبرنگاران خاص که اهمیت زیادی برای دولت داشتند، درخواست های زیادی داشت.

کشاورزان هندی در سال ۲۰۲۱ میلادی و پس از دریافت امتیازاتی از دولت در خصوص برخی قوانین کشاورزی به اعتراضات خود پایان دادند. اعتراضات در اصل متوجه دولت نارندا مودی نخست وزیر هند و حزب اوBJP بود.

دورسی در این باره افزود: این امر به روش های مختلفی نمایان شد، مثلا دولت اعلام کرد در صورتی که از شرایط ما پیروی نکنید، توئیتر را در هند تعطیل می کنیم(که یک بازار بسیار بزرگ برای ماست) ، ما به خانه کارمندان حمله می کنیم که در واقع این کار را کردند و دفاتر این پلتفرم را تعطیل می کنیم. این در حالی است که هند یک کشور دموکراتیک است.

دولت هند قبلا هرگونه سانسور آنلاین را انکار و اعلام کرده بود فقط تصمیم دارد اخبار جعلی و پست هایی که ایمنی و صلح را به خطر می اندازند را محدود کند.

دورسی به فشار مشابهی از سوی دولت های ترکیه و نیجریه نیز اشاره کرد که طی سال های گذشته پلتفرم را در بازه های زمانی مختلف در سطح ملی محدود کردند و سپس آن را آزاد کردند.

او در ادامه افزود: ترکیه نیز بسیار شبیه هند رفتار کرد. ما درخواست های متعددی از ترکیه داشتیم و در دادگاه با دولت این کشور مقابله کردیم و برنده شدیم اما آنها مرتبا به تعطیلی پلتفرم ما تهدید می کردند.

علاوه بر آن وضعیت این پلتفرم اجتماعی در نیجریه نیز مشابه بوده است به طوریکه توئیتر از بیم اقدامات دولت علیه کارمندانش، جرات ارسال آنها به این کشور را نداشت.

نیجریه در سال ۲۰۲۱ میلادی و پس از حذف پست محمد بوهاری رییس جمهور وقت کشور در توئیتر، این پلتفرم را تعلیق کرد. در اوایل ۲۰۲۲ میلاد و پس از آنکه توئیتر با شروط مختلف دولت از جمله تاسیس یک دفتر محلی توافق کرد، این تعلیق رفع شد.