مدیر عامل هلدینگ توسعه کسب وکار سبا  از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپربازدید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محسن احمدی مدیرعامل هلدینگ اقتصادی سبا و به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی صنعت بیمه کشور از کارخانه نواوری وصنایع خلاق امپر بازدید و از توانمندی ها و استارت اپ های حاضر در کارخانه بازدید بعمل اورد . پرویز کرمی مدیر عامل امپر ضمن معرفی دستاوردها وتوانمندی های مجموعه امپر و  از ورود یکی از استارتاپهای مستقر در شتابدهنده های آمپر(شتابدهنده آمپر چنج) به اکوسیستم بیمه‌ای کشور،خبر داد وامکان انجام همکاری های مشترک با هلدینگ سبا را یاداور شد .
 در ادامه بهروز کشاورز مدیر  شتابدهنده امپر چنج فعال در حوزه فناوری های نرم وصنایع خلاق با معرفی استارتاپ بیمه‌ای هزاره سوم، از تسهیلات ونواوری  این استارتاپ در بستر بیمه گفت واعلام امادگی امپر را برای همکاری های مشترک در حوزه صنعت بیمه را داشت .
محمدی مدیرعامل وهم بنیانگذار استارتاپ هزاره سوم نیز با معرفی توانمندی های استارت اپ مذکور ضمن قدردانی از حمایتهای کارخانه نواوری امپر بر امکان استمرار این حرکت با هلدینگ را بر شمرد 
در ادامه احمدی مدیرعامل سبا ضمن استقبال از فعالیتهایمجموعه امپر بر ادامه همکاری با این استارت اپ تاکید بر ایجاد همکاری  با دانشگاه علمی و کاربردی بیمه ایران ونیز سایر بخشها تاکید کرد.

شایسته یاداوری است کارخانه نواوری وصنایع خلاق امپر در فضایی به وسعت  ۱۰هزار متر در دوسوله مجزا هرسوله دوهزارمتربع و در سه حوزه حمل ونقل ، سلامت وسالمندی ، ای تی  ای اینترنت اشیا وهوش مصنوعی و بیمه با داشتن دفاتر وفضای کار اشتراکی و فب لب تخصصی بعنوان بازوی نواوری هلدینگ راز  رایزکو درحال فعالیت می باشد