گوگل در رویکرد جدید خودبا ارسال یک سیگنال اولتراسوند به کانال گوش ضربان قلب اندازه‌گیری می‌کند.

در تحقیق جدید گوگل در خصوص پلتیسموگرافی صوتی (APG) می‌توان با یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری ساده، میزان  ضربان قلب را از طریق هدفون‌های مجهز به حذف نویز فعال (ANC)   مورد سنجش قرار دهد.

گو‌گل در تحقیق خود گفت " کانال گوش مکانی ایده‌آل برای سنجش سلامتی است"، زیرا شریان عمیق گوش "شبکه پیچیده‌ای از عروق کوچک‌تر را تشکیل می‌دهد که به‌طور گسترده در کانال شنوایی نفوذ می‌کنند." رویکرد APG گوگل با ارسال یک سیگنال اولتراسوند با شدت کم از طریق گوشی‌های هدفون دارای ANC عمل می‌کند.

در بخش دیگری از این تحقیق اشاره شده است که " این سیگنال پژواک‌هایی را ایجاد می‌کند که از طریق میکروفون‌های بازخورد روی برد دریافت می‌شوند. ما متوجه شدیم که جابه‌جایی پوست کانال گوش و ارتعاشات ضربان قلب می‌تواند این پژواک‌های اولتراسوند را نشان دهند." گوگل مدلی ساخته است که براساس این پژواک‌ها می‌توان بازخورد ارتعاشات ضربان قلب را پردازش کرده و همچنین تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) را اندازه‌گیری کرد. غول فناوری مدل خود را در دو مطالعه با 153 نفر آزمایش کرده است که نتایج آن نشان می‌‌دهد APG می‌تواند برای ضربان قلب (با میانگین خطای 3.21 درصد) و تغییرات آن (با میانگین خطای 2.70 درصد) اندازه‌گیری‌های دقیقی داشته باشد.

مسیله‌ای که مورد توجه است این است که گوگل در مطالعه خود اشاره می‌کند که استفاده از این فناوری باعث افزایش هزینه، وزن، مصرف انرژی و پیچیدگی طراحی می‌شود.

در آخر، باید اشاره کرد که هرچند هنوز چیزی اعلام نشده و گو‌گل به مشکلات طراحی استفاده از این فناوری نیز اشاره کرده است، اما می‌توان انتظار داشت که در آینده، هدفون‌های پیکسل بادز به آن مجهز شوند. مطالعه گوگل را می‌توانید مطالعه کنید.

برای مطالعه و بررسی بیشتر میتوان به  لینک مربوطه مراجعه کرد.