شاید کلمه «پذیرش» را بارها از زبان روانشناسان و فعالان حوزه بهداشت روان شنیده باشید و شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که «پذیرش» چه فرقی با «تسلیم شدن» دارد؟