مهندسی DNA افراد به کمک ویرایش ژنوم آن‌ها درگذشته به‌مانند داستان‌های علمی و تخیلی می‌آمد. ولی حالا این ایده تبدیل به واقعیت شده است.