محققان آزمایشگاه فناوری اعصاب دانشگاه اصفهان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی می‌کوشند، با توسعه واسط‌های مغز رایانه به درمان افراد مبتلا به اختلالات عصبی کمک کرده یا کیفیت زندگی را برای این افراد در سطح کشور ارتقا دهند.