آیا برند همان نام تجاری یک کالاست یا چیزی فراتر از نام و لوگو شرکت شما؟