یکی از بزرگ‌ترین ابهامات در جهان واقعیت افزوده، تفاوت بین واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است. هردوی این‌ها توجه رسانه‌ای زیادی را به خود جلب کرده و پیشرفت فوق‌العاده‌ای را موجب می‌شوند؛ بنابراین تفاوت‌های بین واقعیت افزوده و واقعیت مجازی چیست؟