ترجمه فارسى آخرین و کاملترین گزارش شرکت مشاوره مدیریت مکینزى در مورد چشم انداز آینده اقتصاد ایران در دو-سه دهه آینده منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تیم مکنزى قریب دو سال حضورى و غیابى براى تهیه این گزارش وقت صرف کرده و تعدادى از اعضاى ارشد تیم نیز ایرانیان با سابقه در مکنزى هستند که هفته ها حضورى نیز در کشور مشغول مصاحبه و مشاهده مستقیم بودند.

خواندن آن به علاقه مندان توصیه می‌شود.

چشم انداز آینده اقتصاد ایران در گزارش مکینزى