یکی از مزایایی که برای کار تیمی موفق برشمرده می‌شود پدیده‌ای است که از آن با عنوان سینرژی یا هم‌افزایی یاد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، معنی ساده هم‌افزایی در کار تیمی آن است که در انجام یک کار به شکل تیمی خروجی کار الزاما برابر با جمع جبری خروجی تک تک اعضا به شکل منفرد نیست. (در قالب تیم دو بعلاوه دو می‌تواند بیش از ۴ باشد!)

یکی از مصداق‌های بارز این پدیده در دنیای واقعی، شکل پرواز گروهی غازها در هنگام مهاجرت است:

◀️ هرگاه که یک غاز بالهای خود را باز و بسته می‌کند یک محرک جهت حرکت پرنده جلویی ایجاد می‌کند. با حرکت در دسته های V شکل، دسته غازها 71%بیش از حالتی که یک غاز به تنهایی حرکت می‌کند راه می پیماید. ضمن آن‌که سایر اعضای گروه بر روی بالشتکی از هوای‌ شکاف شده قرار می‌گیرند که از طریق بال‌های غاز اول در هوا ایجاد شده است.

◀️ هرگاه یکی از غازها از حالت V، خارج شود به سرعت احساس سقوط کرده و تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر به شکل V، جهت استفاده از مزایای آن و نیز قدرت بالا برنده ی دسته پرندگان برگردد.

◀️ هنگامی که غاز پیشرو خسته می‌شود جای خود را به غاز تازه نفس دیگری می‌دهد و خود داخل دسته می‌رود.

◀️ غازهایی که در عقب دسته قرار دارند، با صداهایی غازهای جلویی را تشویق و حمایت می‌کنند تا سرعت بالای دسته حفظ شود.

◀️ هنگامی که یک غاز، بیمار یا مجروح می‌شود، دو غاز دیگر از حالت V همراه او خارج می شوند، تا هنگامی که غاز مجروح به سلامت برگردد، سپس به سرعت، خود را به گروه می‌رسانند.