وظیفه یک مدیر برند این است که به عنوان یک محافظ، نگهبان یا سپری در برابر هر چیزی که احتمال می رود به برند آسیب بزند فعالیت کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، قبل از بحث بر روی اینکه مدیر برند کیست و چه وظایفی دارد بهتر است تا ابتدا مروری بر مفهوم خود برند داشته باشیم. با تعاریف برند در کتاب ها و مقالات آشنا هستید. اگر سازمان را همچون کوه یخی در نظر بگیرید. کلیه فعالیت هایی که یک شرکت انحام می دهد( تولید, توزیع, قیمت گذاری, ارتباطات, کد های رفتاری و اخلاقی و ظاهری و ... ) همگی بخش زیرین یا زیرساخت این کوه یخی را تشکیل می دهند و تمام این فعالیت ها در جایی از زیر آب بیرون آمده و نمایان می شود. آن قسمت بیرونی که برای همگان مشهود است بخش ملموس برند را تشکیل می دهد.

به همین دلیل است که به برند مجموعه ای از دارایی های ملموس و غیر ملموس می گویند.

حال وظیفه یک مدیر برند این است که به عنوان یک محافظ, نگهبان یا سپری در برابر هر چیزی که احتمال می رود به برند آسیب بزند فعالیت کند. بعلاوه اینکه به دنبال آن است تا تدابیری در جهت تقویت آن بیاندیشد.

بنابراین با توجه به مطالبی که بیان کردم اگر بخواهیم برای آشنایی بیش تر, چند وظیفه مدیر برند  را بعنوان مثال ذکر کنیم عبارت اند از:

♦️ مدیریت محصولات و skuها
♦️رصد فعالیت رقبا
♦️تدوین برنامه های ارتباطی با مصرف کنندگان نهایی از طریق رسانه های ATL, BTL و TTL
♦️تدوین استراتژی و جایگاه برند
♦️طراحی و مدیریت ایونت ها و جشنواره ها
♦️ارتباط با آژانس های تبلیغاتی برای برگزاری کمپین های تبلیغاتی
♦️نظارت بر قیمت گذاری
♦️مدیریت فرایند برندسازی(نام و نشان تجاری, آگاهی از برند, تصویر ذهنی برند, هویت برند, معماری برند, جایگاه برند, شخصیت برند و ... ).
♦️و.....