ویژه‌نامه جایزه علمی پیامبر اعظم(mustafa prize): یکی از خواسته‌های به حق مسلمان در حال حاضر، وحدت و همگرایی میان آنان است. همه ما می‌دانیم که اسلام در دوران طلایی خود، همسویی و تقویت برادری دینی میان مسلمانان را با خود به همراه داشته است. اکنون که برهه حساسی برای اسلام و مسلمانان است و دیگران سعی دارد که شکاف و اختلاف میان آنان را بیشتر و بیشتر کنند، پرداختن به مسائل علمی نشات گرفته از مکتب اسلام عاملی قوی برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر است.